V nasledujúcich bodoch uvádzame spôsob pokládky drevených šindľov:


 1. šindle sa pokrývajú od spodu strechy nahor, pričom prvý rad je dvojnásobný a prvú latu pribíjame na výšku
 2. šindle sa zasúvajú do drážky, pričom sa jemne doklepávajú kladivom
 3. spodná strana každého šindľa sa pribíja špeciálnym kadmiovaným klincom o latovanie strechy, vrchná časť šindľa sa tiež pribíja o latovanie, ale stačí pribiť každý piaty šindeľ
 4. treba dávať pozor, aby sa klince nepribíjali takou silou, aby šindle neprehýbalo
 5. prekrytie šindľov závisí od sklonu strechy:
  pri sklone od 30° do 45° prekrytie 8 cm,
  na 1 m2 šindľov š.80 mm 36 ks
  na 1 m2 šindľov š.100 mm 25 ks
 6. šindle by sa mali pokrývať pri relatívnej vlhkosti dreva 20%
 7. na úžľabia a nárožia striech sa používajú lichobežníkové /šikmo pílené/ šindle, ktoré sa pokladajú do tvaru vejára a prispôsobujú sa na tvare miesta ručným dopracovaním

Základné druhy pokládky:

 1. Základný – spôsob kladenia je vhodný hlavne na prístrešky, altánky a striešky. Šindle sa navzájom prekrývajú 10 cm.
 2. Dvojitý – spôsob kladenia je vhodný už na všetky druhy striech, šindeľ je na celej streche dvojitý (sú vždy dva šindle nad sebou) a prekrytie je 25 cm.
 3. Francúzsky – spôsob kladenia je taktiež vhodný na všetky druhy striech. Šindeľ je na celej streche dvojitý, ale v miestach, kde je klincom uchytený k streche sú tri vrstvy šindľa, pričom posledná vrstva prekrýva aj klinec. Pri tomto type kladenia krytiny sú klince skryté.